จัดส่งสินค้าฟรี (เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น) สำหรับยอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

  • -กรณีที่ยอดซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาท
  • กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ สำหรับการจัดส่งให้ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งผลิตภัณฑ์ Ravi Ravi ถึงมือของท่านอย่างถูกต้องรวดเร็ว
    • – กรณีชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ก่อน 12.00 น. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าด้วยบริการ EMS/Kerry ในวันเดียวกัน (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    • – กรณีชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ หลัง 12.00 น. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าด้วยบริการ EMS/Kerry ในวันถัดไป (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • โดยท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่งปลายทาง) และทางบริษัทฯจะแจ้ง Tracking number แก่ท่านผ่านทาง E-mail หรือ LINE

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-374-0420 หรือ 02-374-0421