ผู้ชายถือกระเป๋า
คุณเอ๋
ผู้ชายถือกระเป๋า
คุณสุนีย์
คุณภัทรินทร์
ลูกค้าถือกระเป๋า